Magatzems automàtics

OPTIMITZACIÓ DE L'ESPAI, REDUCCIÓ DE COSTOS D'EMMAGATZEMATGE I DE MANIPULACIÓ DE MATERIAL.

Increment de la productivitat i seguretat en els seus operaris. Producte realitzat 100% a Alemanya, es caracteritza per la seva qualitat, eficiència i versatilitat. Diferents opcions d’emmagatzematge, des d’una torre fins a complexos sistemes logístics, que creixen a mesura que ho fan les necessitats de la seva empresa.