Paneladores Salvagnini

Paneladores Salvagnini

Salvagnini
Amb més de 4000 instal·lacions distribuïdes a 80 països i sent la principal fàbrica europea especialitzada en la producció de paneladores, recolzada per més de 40 anys d'experiència i coneixements tècnics, Salvagnini es posiciona com un líder indiscutible en l'àmbit del panellat 4.0. El seu enfocament en aquest procés flexible i adaptable marca un nou estàndard a la indústria.

Preguntes freqüents

Com funciona una paneladora?

  • Fulla superior. Aquesta fulla, juntament amb la fulla inferior, realitza moviments controlats interpolats i és responsable del procés de plegat.
  • Trepitjador automàtic. El trepitjador automàtic treballa en sincronització amb les fulles i la contraganiveta per plegar i subjectar el full de manera precisa i eficient. S'ajusta automàticament segons la mida de la peça produïda durant el cicle, sense necessitat d'inactivitat de la màquina o canvis manuals d'equipament. A més, el seu perfil permet fer plecs còncaus de fins a 45 mm de profunditat.
  • Contraganiveta. La contraganiveta ajuda a sostenir el full durant el cicle de plegat, contribuint a la precisió del procés.
  • Fulla inferior. Igual que la fulla superior, la fulla inferior fa moviments controlats interpolats i participa en el procés de plegat.
En resum, les fulles superior i inferior, juntament amb el trepitjador automàtic i la contraganiveta, treballen en conjunt per fer els plecs de manera precisa i eficaç en una paneladora.

Com garanteix la fórmula de plegat patentada la precisió i la qualitat del producte final?

La fórmula de plegat patentada assegura la precisió i qualitat del producte final mitjançant el control dels moviments de les eines universals i l'anàlisi en temps real de paràmetres com ara desviacions, temperatura i gruix del material, permetent ajustaments precisos i assegurant la repetibilitat en el procés de plegat.

Com s'assegura la continuïtat del procés a l'automatització flexible?

La continuïtat del procés en l'automatització flexible es garanteix mitjançant l'ús d'eines universals, com la fulla superior i inferior, la contraganiveta i el trepitjador, que permeten processar una varietat de gruixos i materials sense necessitat de canvis manuals a l'equipament, evitant així temps d'inactivitat de la màquina.

Com s'aconsegueix el plegat a l'altra banda de la xapa?

El plegat a l'altra banda de la xapa s'aconsegueix gràcies als moviments controlats i interpolats de les fulles instal·lades en un portaganivetes amb cinemàtica patentada.

Com es diferencia el procés de càrrega i descàrrega de l'operador de la resta del cicle d'elaboració amb el manipulador automàtic?

Al procés de càrrega i descàrrega, l'operador simplement posiciona la xapa sobre la taula de treball al principi i recull el producte després del plegat al final del cicle. Durant la resta del cicle d'elaboració, el manipulador automàtic s'encarrega de moure, manejar, agafar i girar la xapa totalment automàticament, sense requerir intervenció manual.