Desbarbadores

Desbarbadores

MÀQUINA DESBARBADORA. ARRODONIMENT D'ARISTES, ELIMINACIÓ DE L'ÒXID LATERAL I ACABAT SUPERFICIAL
Desbarbat, arrodoniment d'arestes, acabat superficial i eliminació de l'òxid lateral.
Les màquines desbarbadores es poden utilitzar per a peces fabricades amb punxonadora, làser, plasma i oxitall.

Preguntes freqüents

Què és el desbarbat?

El desbarbat és el procés d'eliminar rebaves, que són petites irregularitats o vores esmolades que poden ocórrer durant el processament de materials com ara metall, plàstic, fusta o altres substàncies. Aquestes rebaves poden formar-se durant operacions de mecanitzat com fresat, tornejat, trepat o tall.

El procés de desbarbat consisteix a eliminar aquestes rebaves per garantir que la superfície quedi llisa i lliure de vores esmolades. Això és important per evitar que les rebaves causin lesions a les persones que treballen amb el material i per millorar la qualitat i funcionalitat de la peça processada.