Màquina de tall per làser de fibra òptica

17 / 02 / 2022 Consells
Màquina de tall per làser de fibra òptica
Una màquina làser per fibra òptica utilitza la calor emesa per un raig làser guiat per un cable de fibra. Aquest equip és capaç de tallar diferents tipus de metalls amb molta precisió, alta velocitat i bona qualitat, només sent configurat prèviament i amb una mínima intervenció humana, el que redueix en gran part el risc d’accidents.

Les màquines làser de fibra òptica orienten acuradament el capçal de tall làser per a facilitar l’acció de fusió i tall. Si el punt focal està massa baix o massa alt, pot alterar la qualitat del tall. La punteria de precisió es facilita mitjançant un sistema de control d’altura integrat i segueix instruccions programades per crear tall i forats d’acord amb les especificacions de disseny.

Aquests equips són imprescindibles en indústries com l’automotriu, construcció naval, fabricació d’aeronaus, ferreteria i metal·lúrgica, entre altres. No obstant això, i encara que les màquines de làser per fibra òptica estan completament automatitzades, els resultats que es poden obtenir dependran del tipus de material i gruix que es necessiti tallar.

Per exemple, si la màquina està equipada amb un generador la potència del qual no supera els 1500 W, per llautó, no podrà funcionar normalment amb alumini. Amb aquesta mateixa potència, l’acer inoxidable prim i les làmines d’acer al carboni es tallaran de manera eficient i estable.

El coure, per la seva part, ha de ser ubicat en un grup separat, ja que és una mica més complicat de tallar. La seva alta conductivitat tèrmica permet un tall d’alta qualitat només quan s’utilitzen generadores de potència significativa (≥3 kW).

A més de tallar xapes, aquesta màquina es pot utilitzar àmpliament en la indústria per tallar tubs rodons, quadrats, ovalats, rectangulars, expansibles, entre d’altres, i el diàmetre més gran dels tubs rodons poden ser fins a 260 mm.

Quin tipus de metalls talla una màquina de tall per làser de fibra òptica?

Acer inoxidable

D’entre els materials de més alta tecnologia, l’acer inoxidable és un dels més demandats en aplicacions modernes. L’ampli ús de l’acer inoxidable implica diferents mètodes de processament industrial de metalls en el cicle de producció. Per l’ús posterior de l’acer inoxidable amb finalitats industrials, és necessari tallar amb precisió la xapa, amb la qual cosa, l'eficiència del tall d’acer inoxidable és major amb l’ús d’una màquina de làser per fibra òptica. Això, garanteix una alta qualitat i alt rendiment de tall, amb mínimes pèrdues de producció, la qual cosa assegura el posterior ús industrial de les peces sense processament addicional.

Alumini

L’alumini ocupa un lloc especial entre molts metalls. A causa de les seves altes propietats tecnològiques, va ser possible la fabricació d’una àmplia varietat de productes i estructures que asseguren el funcionament industrial de les instal·lacions i l’ús domèstic. La principal propietat que fa de l'alumini un material particularment popular és la seva lleugeresa. En tenir una resistència i lleugeresa relativament suficients, l’alumini pot substituir amb èxit les principals peces estructurals, conjunts i estructures en màquines i conjunts prèviament fets d’acer.

Coure

El mode de velocitat, quan la peça arriba als màxims de gruix, ha de ser baix, el que es deu a les peculiaritats de l'estructura del metall tou. El tall de coure amb una màquina de làser per fibra òptica s’ha fet molt rendible en la indústria automotriu i en la fabricació d’equips electrònics, així com en la manufactura d’estructures metàl·liques.

Llautó

El llautó és un aliatge de coure (Cu) i zinc (Zn), que té un color noble i una aparença especial. Generalment, per millorar les propietats d’aquest compost, es fan servir plom, estany, níquel i altres metalls, que constitueixen no més del 10% de la massa total. La proporció de les parts constituents principals poden variar en funció de l’aplicació. Aquest material té un preu relativament baix, és resistent a la corrosió i és bastant fàcil de processar. S’utilitza com filferro o varetes, enrotllat en làmines (fins a la làmina més fina), abocament com canonades i elements de plom, adorns, insígnies, etc. El llautó és especialment comú en la indústria automotriu.

Pel tall d’aquest metall, l’ús d’una màquina de làser per fibra òptica és ideal a causa d'una sèrie d’aspectes positius, com: disminució de despeses de producció, alt rendiment, disminució de pèrdua de material i alta precisió de tall, entre altres.

A Josep Muntal ajudem als responsables de producció d’empreses fabricants de peces metàl·liques, a augmentar la producció en més d’un 20% amb major rapidesa i flexibilitat, i les assessorem amb la selecció de la màquina de tall per làser adequada depenen del tipus de metall que volem tallar.

El primer pas és sol·licitar un estudi tècnic sense compromís, que li permetrà conèixer quina és la tecnologia que el seu procés necessita, la potència ideal, millorar el servei als seus clients i resoldre qualsevol dubte sobre la seva maquinària actual.