Límits de gruix dels metalls de tall amb màquina de tall per làser de fibra

22 / 03 / 2022 Consells
Límits de gruix dels metalls de tall amb màquina de tall per làser de fibra
Quin és el límit el gruix dels metalls d'una màquina de tall per làser de fibra?

Quan un responsable de producció del sector metal·lúrgic busca adquirir una màquina de tall per làser de fibra, una de les principals respostes a resoldre és el límit de gruix dels metalls que aquest equip pot tallar.

És natural que així sigui, perquè, determinar el gruix màxim permès a processar, segons el metall amb el qual treballi amb més freqüència, li permetrà descartar models de màquines de tall per làser que no siguin prou adequades pel seu negoci.

En el procés de decisió, ha de tenir en compte les xapes a tallar i quin gas d’aportació s’utilitzarà. Quan tallem acer de carboni, si desitgem tallar gruixos elevats l’alta potència serà fonamental, amb un gran estalvi de nitrogen (N2) i una velocitat de tall fins a quatre vegades superior. 

Dit això, aquest article pretén ajudar a les empreses de tall de xapa a conèixer quin és el límit dels metalls que talla una màquina de tall per làser de fibra, perquè així el procés d’elecció d’un nou equip de tall sigui més senzill.

Abans de triar la màquina de tall per làser adequada, el responsable de producció ha d’assegurar-se de tenir definit el percentatge de gruix i el material que ha de processar, tenint en compte el volum total de tasques de tall que s’executen en el seu procés. De fet, aquesta és l’etapa final de la selecció d’una màquina nova.

La productivitat es calcula en funció de la qualitat de tall requerida i la velocitat a la qual es proporciona. Per això, s’ha de tenir en compte:
  • El tipus de material que es processa.
  • El gruix de les peces de treball.
  • La potència de la màquina de tall triada.
Existeixen taules amb els diferents tipus de gruix i materials que pot tallar una màquina -que poden ser subministrades per un assessor de Josep Muntal, en les quals s’indiquen els valors de la velocitat de tall, tenint en compte la potència de la màquina làser que es desitgi instal·lar en el taller.

Per què tenir en compte les capacitats de la màquina? Perquè respecte al tall de la xapa, generalment, moltes empreses realitzen els seus talls a baixes velocitats, caracteritzades per una qualitat de tall deficient i una alta despesa de producció.
Per exemple, amb una potència d’instal·lació de 3 kW, la velocitat de tall de l’acer al carboni es pot realitzar amb:
  • Un gruix de peça de treball d’1 mm d’inox. - (35.0-50.0) m / min;
  • Un gruix de peça de treball de 3 mm d’inox - (7.0-11.0) m / min;
  • Un gruix de peça de treball de 8 mm d’inox – (1.2-1.8) m / min.
En conclusió, les màquines per làser de fibra tenen límits de tall segons el gruix i el material a tallar, no obstant això, la millor decisió que pot prendre un responsable de producció d’empreses de tall de xapa és sol·licitar un estudi tècnic sense compromís, que li permetrà conèixer quina és la tecnologia que el seu procés necessita, la potència ideal, millorar el servei als seus clients i resoldre qualsevol dubte sobre la seva maquinària actual.
A Josep Muntal ajudem a les empreses fabricants de peces metàl·liques a augmentar la producció, proporcionant assessoria per triar la màquina de tall per làser adequada depenent del tipus de material que es desitgi tallar.