L’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques

07 / 04 / 2022 Consells
L’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques
L’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques
L’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques
L’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques
En posts anteriors vam plantejar les preguntes més freqüents del desbarbat i del setinat. Doncs bé, a més del setinat, l’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques és cada cop més habitual i exigit.

Què és exactament l’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques?

En arrodonir les arestes o els cantons de les peces metàl·liques, donem un radi a les vores afilades de les peces.

Per què arrodonir arestes? 

L’arrodoniment correcte i precís de les arestes de les peces metàl·liques és cada vegada més important en la indústria del metall a causa de diverses raons.
  • El producte és més manejable i segur per a treballar. Els/les operaris/es o usuaris/es finals ja no es fan mal a les mans amb les vores esmolades, per la qual cosa poden treballar amb més tranquil·litat.
  • Les vores o arestes esmolades provoquen una mala adherència de la pintura o el revestiment, que pot desprendre’s de l’aresta i causar corrosió.
Com arrodonir?

Hi ha diferents maneres de dur a terme l’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques. Abans que es desenvolupessin eines i màquines especials per aquesta tasca, es feien servir esmeriladores o radials per a desbarbar. Això feia que l’arrodoniment d’arestes fos un procés lent, imprecís i sense uniformitat.

Avui dia existeixen diferents eines manuals específiques, incloses les amoladores. Aquestes eines garanteixen un arrodoniment d’arestes més ràpid i consistent que les eines totalment manuals. Tanmateix, la qualitat segueix depenent de la persona que fa servir l’eina. A més, aquesta operació requereix molta mà d’obra i és costosa.

Existeixen diverses màquines que apliquen un radi a les peces metàl·liques en una sola passada. Un exemple d’aquestes són les desbarbadores F600 i F1200 de Q-Fin.

Q-Fin està especialitzada en el desenvolupament, la construcció i la venda de màquines amb el màxim GrindingPOWER® que combinen el desbarbat, l’arrodoniment d’arestes i l’acabat. Aquesta manera, no només obtindrà un producte que no fa mal a les mans, sinó també un producte amb un aspecte perfecte i impol·lut. 

Descobreixi la nostra àmplia gamma de productes i com Josep Muntal pot ajudar-lo a aconseguir un procés de fabricació eficient.