La importància de l'aplanat precís en el processament de làmines de metall

16 / 04 / 2024 Consells
La importància de l'aplanat precís en el processament de làmines de metall
L'aplanat precís de les làmines de metall resulta en làmines anivellades i amb baixa tensió, així com en espais en blanc parcials, cosa que crea les condicions òptimes per augmentar la productivitat i la qualitat en els processos posteriors.

  • Per què aplanar?
Sense importar la mida o el material, les làmines han de ser aplanades després del tall. Això és perquè les làmines lliures de tensió són un requisit previ per aconseguir la millor qualitat absoluta en els processos de fabricació posteriors, com la soldadura, el doblegat o l'assemblatge. L'anivellament precís amb una màquina aplanadora de rodets produeix làmines anivellades i en gran mesura lliures de tensions.

  • Soldadura eficient
Les peces anivellades acceleren els processos de soldadura, tant automatitzats com manuals, ja que la ranura de soldadura és més constant a causa de l'anivellament del material. L'ús de peces aplanades  i, per tant, amb baixa tensió, fa que aquestes romanguin planes durant la soldadura, cosa que redueix el treball previ requerit i fa que el producte final sigui més estable dimensionalment.

  • Procés de doblegat reproduïble
Els materials aplanats proporcionen una recuperació elàstica més constant al component doblegat. Les tensions creades dins del material inicial per la direcció de laminació s'eliminen mitjançant l'anivellament. Això comporta dos beneficis: en primer lloc, cal menys repàs i, en segon lloc, el procés de plegat és reproduïble i permet la producció automatitzada. El treball es converteix en cosa del passat!

  • Muntatge més precís
Els materials rectes i dimensionalment estables també són claus en les operacions de muntatge. Els materials prèviament anivellats es poden acoblar de forma més ràpida i precisa, cosa que resulta en un producte de més qualitat tant òptica com tècnicament.

En resum, l'anivellament precís de les làmines de metall és fonamental per garantir la qualitat, l'eficiència i l'estabilitat dimensional en els processos de fabricació posteriors. En invertir en l'anivellament adequat, es poden evitar treballs, millorar l'eficiència i obtenir productes finals de més qualitat.

Necessites assessorament? Contacta'ns!

Contingut de Kohler