Gruix dels metalls que talla una màquina per làser de fibra

28 / 07 / 2022 Consells
Gruix dels metalls que talla una màquina per làser de fibra
Quin és el límit de gruix dels metalls per a una màquina per làser de fibra?

Quan un responsable de producció del sector metal·lúrgic busca adquirir una màquina de tall per làser de fibra, una de les principals respostes a resoldre és el límit de gruix dels metalls que aquest equip pot tallar.

I és molt natural que així sigui, perquè determinar el gruix màxim permès de la peça de treball a processar segons el metall amb el qual treballi amb més freqüència, li permetrà descartar models de màquines de tall que no siguin prou adequats pel seu negoci.

En aquest procés de decisió, ha de tenir en compte el següent: si la seva feina principal és tallar làmines primes d’acer al carboni i la necessitat de tallar làmines gruixudes és eventual, llavors no és econòmicament factible seleccionar una màquina la potència de la qual li permeti tallar les peces de treball més gruixudes. En tot cas, és més rendible triar un model de màquina de tall per làser basat en el gruix de la majoria dels metalls que talli.

Dit això, aquest article pretén ajudar a les empreses de tall de xapa a conèixer quin és el límit dels metalls que talla una màquina per làser de fibra, perquè així el procés d’elecció d’un nou equip de tall sigui més senzill.

Com triar la màquina de tall per làser més adequada pel seu negoci? 

Abans de triar la màquina, el responsable de producció ha d’assegurar-se de tenir definit el percentatge de gruix que han de processar, tenint en compte el volum total de tasques de tall que s’executen en el seu procés. De fet, aquesta és l’etapa final de la selecció d’una màquina nova.

La productivitat es calcula en funció de la qualitat de tall requerit i la velocitat a la qual es proporciona. Per això, s’ha de tenir en compte el següent:
  • El tipus de material que es processa.
  • El gruix de les peces de treball.
  • La potència de la màquina de tall triada.
Existeixen taules amb els diferents tipus de gruix dels metalls que poden tallar una màquina, en les quals s’indiquen els valors de la velocitat de tall tenint en compte la potència de la màquina de tall per làser que es desitgi instal·lar en el taller. Aquestes taules poden ser subministrades per un assessor de Josep Muntal.

Per què tenir en compte les capacitats de la màquina? 

Perquè quant al tall de la xapa es refereix, moltes empreses realitzen els seus talls a baixes velocitats, caracteritzades per una qualitat de tall deficient i un alt cost de producció.

Per exemple, amb una potència d’instal·lació d’1 kW, la velocitat de tall de l’acer al carboni es pot realitzar amb:
  • Un gruix de peça de treball d’1 mm - (5.0-6.0) m / min;
  • 3 mm - (2,5-3,0);
  • 8 mm - 0,5.
Al mateix temps, es pot tallar xapa d’acer amb un gruix de tres mil·límetres a una velocitat de fins a 2,0 m / min. Per a això, és fonamental seleccionar la potència de la màquina de tall per làser de fibra, tenint en compte el gruix i el material de la peça de treball.

En casos com aquest, s'ha d'ajustar la manera requerida d'acord amb la potència de tall, la seva freqüència i la velocitat. A més, també s’ha de calcular els temps de retards mínims durant l'inici de la combustió del material a processar pel raig làser.

En conclusió, les màquines de tall per làser de fibra tenen límits de tall segons el gruix i el material a tall, no obstant això, la millor decisió que pot prendre un responsable de producció d’empreses de tall de xapa és sol·licitar un estudi tècnic sense compromís, que li permetrà conèixer quina és la tecnologia que el seu procés necessita, la potència ideal, millorar el servei als seus clients i resoldre qualsevol dubte sobre la seva maquinària actual.

A JOSEP MUNTAL ajudem a les empreses fabricants de peces metàl·liques a augmentar la producció, proporcionant assessoria amb la selecció de la màquina de tall per làser adequada depenent del tipus de metall que desitgi tallar.