En què consisteix exactament l'arrodoniment d'arestes?

En posts anteriors vam plantejar les preguntes més freqüents del desbarbat i del setinat. Doncs bé, a més del setinat, l’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques és cada cop més habitual i exigit.

Què és exactament l’arrodoniment d’arestes de les peces metàl·liques?

Al arrodonir les arestes o els cants de les peces metàl·liques donem un radi a les vores afilades de les peces.


Per què arrodonir arestes? 

L’arrodoniment correcte i precís de les arestes és cada vegada més important en la indústria del metall degut a varies raons.

  • El producte és més manejable i segur per a treballar. Els/les operaris/es o usuaris/es finals ja no es danyen les mans amb les vores esmolades, per la qual cosa poden treballar amb més tranquil·litat.
  • Les vores o arestes esmolats provoquen una mala adherència de la pintura o el revestiment, que pot desprendre’s de l’aresta i causar corrosió.

Com arrodonir?

Hi ha diferents maneres d’arrodonir les peces de xapa. Abans de que es desenvolupessin eines i màquines especials per aquesta tasca, es feien servir esmeriladores o radials per a desbarbar. Això feia que l’arrodoniment d’arestes fos un procés lent, imprecís i sense uniformitat.

Avui dia, existeix en el mercat eines manuals específiques, incloses les amoladores. Aquestes eines garanteixen un arrodoniment d’arestes més ràpid i consistent que les eines totalment manuals. Tanmateix, la qualitat segueix depenent de la persona que fa servir l’eina. A més, aquesta operació requereix molta mà d’obra i és costosa.

Existeixen vàries màquines que apliquen un radi a les peces metàl·liques en una sola passada. Un exemple d’aquestes són les desbarbadores F600 i F1200 de Q-Fin.

Q-Fin està especialitzada en el desenvolupament, la construcció i la venda de màquines amb el màxim GrindingPOWER® que combinen el desbarbat, l’arrodoniment d’arestes i l’acabat. Aquesta manera, no només obtindrà un producte que no fa mal a les mans, sinó també un producte amb un aspecte perfecte i impol·lut. 

Descobreixi la nostra àmplia gamma de productes i com Josep Muntal pot ajudar-lo a aconseguir un procés de fabricació eficient.