DS600 & DS1200

DS600 & DS1200

Les desbarbadores DS600 i DS1200 de Q-FIN són dues màquines compactes que eliminen fàcilment l'escòria de les peces de tall en poc temps. Q-FIN ha dissenyat aquestes solucions automàtiques de desbarbat per a substituir el procés manual de l'eliminació d'escòria mitjançant martell i cisell, aconseguint una forma molt més ràpida i eficaç per a dur a terme aquest procés sense cap mena d'esforç.

Detalls

Destinades a l'eliminació de l'escòria, les desbarbadores de Q-FIN estan disponibles en dos amples, de fins a 600 mm (DS600) o 1200 mm (DS1200) d'ample.

Les màquines de desbarbat DS600 i el DS1200 tenen un funcionament senzill i aporten una ergonomia òptima per a l'operador. Totes dues versions tenen el mateix funcionament: els corrons de martell giren l'un contra l'altre i els perns estan intercalats, la peça és colpejada en cada punt dues vegades per rotació. L'escòria eliminada es descarrega i la peça, una vegada neta, pot ser transportada mitjançant una taula de corrons o una cinta transportadora motoritzada fins a la màquina desbarbadora, on rebrà el seu acabat final d'arrodoniment d'arestes.

Característiques principals:

  • Màquina compacta amb grans prestacions
  • Reducció dels costos de producció respecte al procés manual
  • Eliminació de l'escòria de manera senzilla, ràpida i eficaç
  • Es pot integrar en qualsevol línia de producció
  • Evita que l'escòria s'escampi pels voltants

Descarregables

Sol·licita més informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google DATA PROTECTION INFORMATION. Purposes: Respond to your requests and send you commercial information about our products and services, including by email. Legitimation: Consent of the interested party. Recipients: No data transfers are planned. Rights: You can withdraw your consent at any time, as well as access, rectify, delete your data and other rights in jmuntal@jmuntal.com.pot ampliar la informació a Política de Privacitat