Com optimitzar els torns de personal en processos de fabricació de peces metàl·liques

10 / 09 / 2021 Consells
Com optimitzar els torns de personal en processos de fabricació de peces metàl·liques
És un fet que els responsables de processos de fabricació de peces metàl·liques estan en la recerca constant d'una solució que els permeti optimitzar els torns de personal per millorar la productivitat de l'organització.

No obstant això, en molts casos, assolir una major producció amb la mateixa quantitat de personal contractat o, dit d'una altra manera, impulsar la productivitat del personal existent, res té a veure amb la quantitat de torns o de les jornades de treball establertes.

És a dir, que optimitzar el temps que empra cada operari d'una empresa fabricant de metalls no necessàriament es tradueix en més rendibilitat si no es compta amb la tecnologia adequada per aconseguir aquest objectiu. En molts casos, les organitzacions del sector metal·lúrgic inverteixen molt de temps a fer anàlisis sobre l'acompliment dels seus treballadors. A partir d'aquestes anàlisis, prenen decisions com la implementació d'un torn addicional, per satisfer una demanda d'una fabricació puntual de peces.

En aquest sentit, en lloc de produir més, les empreses podrien estar gastant més recursos que el pressupostat, només per complir amb la responsabilitat de complir amb els terminis de lliurament, sense aconseguir els resultats de rendibilitat esperats. En poques paraules, per molt ben estructurats que estiguin els torns de personal en els seus processos de fabricació de peces metàl·liques, si aquest recurs humà no és capaç de:

- Disminuir el temps de posada en marxa
- Estabilitzar el tall de les làmines
- Disposar d'un sistema de traçabilitat
- Generar despeses addicionals d'energia
- Treballar amb una potència que no és necessària
- Comptar amb equips que permetin que el procés es desenvolupi de manera automàtica, amb la qual cosa no aconseguiran assolir la tan esperada productivitat.

Aleshores, què podem fer per millorar la productivitat en processos de fabricació de peces metàl·liques?

L'ús de la tecnologia és fonamental per ser competitius en un sector com el metal·lúrgic.

Per què?

Perquè, amb l'ús d'una màquina de tall de xapa adaptada per a la grandària i demanda de cada empresa, milloren les condicions de tall i això es traduirà a major velocitat i rendiment. L'ús d'altes velocitats de tall de metalls requereix màquines fiables, amb potències de tall optimitzades per al gruix del material i la quantitat de treball per torns. El temps emprat en processar una peça de metall a través d'una màquina de tall consta d'elements com, per exemple, el temps de preparació de la màquina, els temps d'inactivitat programats i, per descomptat, la potència i la velocitat de tall de material. Al tenir un control de cada un d'aquests elements, és possible augmentar la productivitat, i això passa si la màquina de tall triada és capaç de treballar de manera automatitzada. Dit això, una màquina de tall de xapa per làser de fibra d'alt rendiment incrementa la productivitat laboral a la producció en sèrie.

Això és així, perquè, a través d'un procés automatitzat, realitza el tall de metalls de manera estable, fent que el procés sigui segur, perquè pot ser monitoritzat a través d'un programari de gestió, aconseguint una reducció del temps de fabricació, reduint la gestió, manipulació, transport i millorant la traçabilitat.

Els resultats assolits amb la implantació d'una màquina de tall per làser de fibra són:

- Menor cost per peça,
- Major capacitat de producció,
- Major flexibilitat de producció en períodes d'altes demandes
- Major capacitat de tall de diferents materials i gruixos

A JOSEP MUNTAL estem centrats a ajudar a empreses del sector metal·lúrgic a través de la tecnologia de tall làser per fibra òptica per millorar la seva productivitat, reduint així els costos de manteniment i energia en les seves màquines de tall per tecnologia CO₂, disminuint els costos de producció fins a un 30%, així com el cost per peça i els temps de lliurament.

Ja que està interessat en una solució que li permeti la millora dels processos de fabricació de peces metàl·liques, us convidem a sol·licitar un estudi tècnic sense compromís, que li permetrà conèixer la seva potència ideal, millorar el servei als seus clients i resoldre qualsevol dubte sobre la seva maquinària actual.