Com eliminar l’escòria de metall automàticament?

10 / 03 / 2022 Consells
Com eliminar l’escòria de metall automàticament?
Què és l’escòria de metall?

Quan es talla l’acer amb plasma o oxitall, es pot produir escòria, que és una acumulació d’acer fos en les vores del tall de les peces treballades. Aquesta escòria metàl·lica provoca diferències de gruix en les peces, el que les deixa en un estat inacabat i imperfecte.

Què influeix en la formació de l’escòria?

Els mètodes de tall per plasma i oxitall s’utilitzen, principalment, quan es tallen xapes d’acer molt gruixudes i els factors que influeixen en la formació de l’escòria, entre altres, tenen a veure amb el mateix material:
  • La temperatura del material
  • Les propietats de la superfície
  • La capa superficial d’escòria
  • La composició del material
Com eliminar l’escòria?

En la pràctica, l’escòria metàl·lica s’acostuma a eliminar de les peces amb un martell i un cisell, però és un treball lent i que requereix gran exigència física, per la que existeix una solució automàtica.

Q-Fin, empresa especialitzada en el desenvolupament i construcció de màquines pel desbarbat, el rectificat i l’arrodoniment d’arestes de peces metàl·liques, presenta la DS600 i la DS1200. Dues màquines compactes i independents que es col·loquen davant de la desbarbadora. Estan especialment dissenyades per eliminar fàcilment l’escòria de les peces de tall en poc temps. D’aquesta manera, l’escòria eliminada no queda en la desbarbadora i ajuden a tenir la màquina en bon estat el màxim temps possible, allargant la vida útil d’aquesta.